પંચાયત વિભાગ

શ્રી બારીઆ દલપતસિંહ જસવંતસિંહશ્રી બારીઆ દલપતસિંહ જસવંતસિંહ
પ્રમુખશ્રી
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી શ્રી કે. જે. રાઠોડ​
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગપંચમહાલ જીલ્લોમોરવા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે

મોરવા
ગ્રામ પંચાયત -
ગામડાઓ -૫૧
વસ્‍તી -૧૫૨૭૫૧
મોરવા(હ) તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના પંચમહાલ જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. મોરવા(હ) આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.  મોરવા(હ) માં ૫૧ જેટલા ગામો આવેલા છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીઓમાં હડફ નદી તથા પાનમ નદી નદીઓનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય પાકો ડાંગર , મકાઇ ,તુવર , ચણા છે.