પંચાયત વિભાગ

પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયતશ્રીમતી સુમિત્રાબેન દિલિપસિંહ પરમાર
પ્રમુખશ્રી
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીશ્રી એ. કે. આસલ,
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી,
હાલોલ
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો

 

પંચાયત વિભાગપંચમહાલ જીલ્લોકાલોલ તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે

હાલોલ
ગ્રામ પંચાયત -
ગામડાઓ ૧૨૨
વસ્‍તી ૧,૯૫,૩૦૦
હાલોલ તાલુકા લગભગ ઉ અક્ષાંશ અને ૨૨.૩ અને ૭૩.૪૩ પુ. રેખાંશ વચ્ચે આવેલો છે.  હાલોલ તાલુકા નું ક્ષેત્રફળ ૫૧૯૪૨ ચો. કિ. છે.હાલોલ તાલુકા માંજોવાલાયક સ્‍થળો ૫વાગઢ,તાજ૫રા ,ઘાબા ડુંગરી આવેલો છે.  
વધારે...