પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્યાણ શાખાકોપર ટી

કોપર ટી

પરિવાર નિયોજનની આ ખુબ જ સરળ પધ્ધતિ છે. જેમાં સ્ત્રીને કોપર ટી પહેરાવવામાં આવે તો કોઇ શારીરિક નુકશાન થતું નથી. અને ઇચ્છે ત્યાં સુધી ગર્ભધારણ થતો નથી. કોપર ટી પહેર્યા બાદ સમયાંતરે તબીબી સલાહ મુજબ તેને બદલતા રહેવું પડે છે. અને સ્ત્રીએ આ બાબતે સાવચેતી રાખવી પડે છે.